Stöd till solcellsanläggning

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kölista till ansökan om bidrag för stöd till solcellsanläggning

I Jönköpings län har vi fram till 1 januari 2018 en kölista med över 400 ansökningar till ett samlat bidragsbehov på cirka 40 miljoner kronor.

Även om kön är lång till bidragsansökan så är det viktigt att skicka in ansökan om du tänkt bygga en solcellsanläggning.

Ansökningarna beslutas i den ordningen som de har kommit in till Länsstyrelsen. Du behåller din plats i kön. I din bekräftelse från Länsstyrelsen hittar du ditt ärendenummer längst upp till höger. Numret börjar på 06-72- och följt av åtta siffror som är ditt ärendenummer, på så sätt kan du som redan sökt bidrag se vill veta vilken plats ditt ärende har i kölistan. Kölistan uppdateras kontinuerligt.

Kölistan till ansökan om bidrag för stöd solcellsanläggningPDF

Utbetalning

Om länsstyrelsen beviljar stöd ska det i beslutet stå när projektet ska vara slutfört samt när begäran om utbetalning senast ska ske.

Viktig information

Länsstyrelsen upplyser om att solpanelen/cellen kan utgöra en bygglovspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen. Kontakta kommunens byggnämnd för bedömning av lovplikt innan solpanelen monteras.

 

Kontakt