Energieffektivisering

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi och bidra till ett bättre klimat. Det kan göra att företagen både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftiga, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Projektet riktar sig till små eller medelstora företag (1-249 anställda) som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att företag, i samband med tillsynsbesök, ska få hjälp och stöttning att energieffektivisera.

Projektet pågår från 2016 till och med 2019. Målet är att 1 500 små och medelstora företag i Sverige systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

På energibesöket ges information och rådgivning om olika åtgärder, ett verktyg för att jämföra besparingar för olika investeringar, filmer med goda exempel och annat material som kan ge inspiration för hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor. Informationen anpassas utifrån företagens behov och intressen.

Under 2018–2019 kommer ca 270 energibesök att genomföras på små och medelstora företag i Jönköpings län.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats om projektet Incitament för energieffektivisering och om satsningen. Här hittar du även inspirationsfilmer och de metodstöd som tagits fram inom projektet. De går att ladda ner och beställa hem kostnadsfritt.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram.

Energieffektivisering i vissa bostadsområden

Som fastighetsägare kan du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Kontakt