Exempel på regionala strategier och överenskommelser

Integrationsstrategi för Kalmar län

Denna strategi ska bidra till målet att i Kalmar län har utrikes födda lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda Första upplagan av länets integrationsstrategi kom 2013 Idag har strategin 32 anslutna samverkanspartners Myndigheter, regionen, kommuner, civilsamhället och privata aktörer arbetar tillsammans kring integration för att främja länets framtida välfärd och tillväxt Strategin har fem fokusområden: Arbete och kompetens, utbildning och språk, hälsa och välbefinnande, bostad och bosättning samt social sammanhållning.

Integrationsstrategi för Kalmar länlänk till annan webbplats

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025

Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg har givit en regional arbetsgrupp, bestående av representanter från länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Växjö kommun att driva en bred och inkluderande process för framtagande av en strategisk regional överenskommelse inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs länlänk till annan webbplats

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten

En kartläggning av förutsättningar, insatser och insikter i Västra Götaland 2020

I den regionala samverkan inom migration och integration har Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och Länsstyrelsen kartlagt situationen för arbetslösa födda utanför Europa, som har kort utbildning och långsam språkprogression.

En kartläggning av förutsättningar, insatser och insikter i Västra Götaland 2020länk till annan webbplats

Kontakt