Nationell information om Regional samverkan

Utgångspunkter för regional samverkan kring asylsökandes och nyanländas mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet

På de här sidorna samlar vi nationellt material i syfte att stärka samordningen på regional nivå runt de människor som kommer till Sverige för att söka skydd, förenas med anhöriga och bidra med sin kompetens och erfarenhet på arbetsmarknaden.

Kunskapsbanken har tagits fram i samverkan mellan följande deltagare i Samverkansdelegationen: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelsen, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt