Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

På den här sidan hittar du övergripande information om lokalhyresstödet som gick att söka under 2020. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

Totalt sett kom det in cirka 34 000 ansökningar. Länsstyrelserna har beslutat i samtliga ärenden och drygt 1,3 miljarder kronor har beviljats i stöd till lokalhyresvärdar över hela landet.

Längst ned på sidan hittar du kontaktpersoner på ansvarig länsstyrelse som du kan vända dig till vid frågor.

Boverket har mer detaljerad information på sin webbplats.

Boverkets grundinformation om stödetlänk till annan webbplats

Boverkets frågor och svar om stödetlänk till annan webbplats

Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats
(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Förlängning av det tillfälliga lokalhyresstödet

Regeringen har föreslagit att det tillfälliga lokalhyresstödet återinförs för ytterligare tre månader, januari–mars 2021. Förslaget är att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för drabbade hyresgäster kan kompenseras med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Detta innebär att taket på 25 procent av den ursprungliga fasta hyran tas bort.

Förslaget om hyresstöd gäller, liksom tidigare, företag i vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av coronapandemin.

Notera att det ännu inte tagits beslut om att återinföra lokalhyresstödet. Länsstyrelsen återkommer med mer information om hur stödet söks när regeringen har fattat beslut om hur stödet ska utformas.

Pressmeddelande på regeringen.se: Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyranlänk till annan webbplats

Om lokalhyresstödet som gick att söka under 2020

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra utsatta kundnära branscher.

För att stödja lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset beslutade regeringen om ett statligt stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för vissa särskilt utsatta branscher.

Vad innebar stödet?

Stödet innebar att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kunde ansöka om stöd för en del av denna rabatt. En förutsättning var att hyresgästen var verksam i en bransch som omfattades av stödet.

Vem kunde söka stödet?

Här kan du se vilka branscher som omfattades av stödet under stödperioden 2020:

Lista över vilka branscher som omfattades av stödet 2020länk till annan webbplats

Lista över vilka branscher som inkluderades från 31 juli 2020länk till annan webbplats

Hur stort var stödet?

Stöd kunde ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen kom överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kunde dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Hur gjordes ansökan?

Hyresvärden och hyresgästen träffade en överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april till 30 juni 2020. Ansökan gjordes sedan av hyresvärden via Boverkets e-tjänst under perioden 1 juli till 31 augusti 2020. Ansökningsperioden avslutades 31 augusti 2020.

Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats
(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Sju länsstyrelser har haft uppdraget att handlägga och fatta beslut om stödet. Vilken länsstyrelse som gällde för aktuellt län framgår av listan nedan. Efter att länsstyrelsen godkänt ansökan betalades stödet ut av Boverket.

Illustration över ansökningsprocessens olika steg. 1. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan.

2. Hyresvärden ansöker via e-tjänsten.

3.  Ansvarig länsstyrelse handlägger ansökan.

4. Länsstyrelsen beslutar om att godkänna eller avslå ansökan. 

5. Stödet betalas ut av Boverket. 

Bilden visar hur ansökan gick till. Illustration: David Altefur Boverket/Altefur Development

Länsstyrelser som handlagt ansökningar om stöd

  • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelserna har ansvarat för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har samordnat länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket har haft rollen att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping