Lägesbilder för Jönköpings län

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19