Information till företagare

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av covid-19 riktad till dig som företagare.

Allmänna råd som gäller alla verksamheter i Sverige

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att
verksamheten:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
  markerar avstånd på golvet,
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  erbjuder digitala alternativ,
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder
  handdesinfektion,
 • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen, och
 • anpassar öppettiderna.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Mer information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Mer information om omsättningsstöd

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Mer information om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Smittskydd på serveringsställen

Mer information om smittskydd på serveringsställen

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Mer information om lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19

Jordbrukarstöd

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00