Aktuella råd

Här kan du läsa om de råd som gäller just nu.

Allmänna nationella råd

(Uppdaterad 2020-12-21)

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De nya nationella råden innebär en skärpning av det personliga ansvaret. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Den 18 december lämnades besked om ytterligare nationella restriktioner.

För att undvika spridning av covid-19 bör du bland annat:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam.
  • resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.
  • alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
  • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Läs vad det innebär på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer information om nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Skärpta nationella restriktioner 18 decemberlänk till annan webbplats.

Publiktak på 8 personer

(Uppdaterad 2020-12-21)

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige. Förordningsändringen träder i kraft den 24 november 2020 och gäller tills vidare.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har även beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare även om deltagarna sitter med avstånd. Det innebär att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Jönköpings län. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Fler får samlas vid begravningar

Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 PDF

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 8 personer

Spridningen av det virus som orsakar covid-19 har ökat kraftigt i Jönköpings län under hösten. För att minska smittspridningen och den påverkan på samhället den för med sig är det enligt Länsstyrelsens bedömning helt nödvändigt att även i fortsättningen vidta preventiva åtgärder. Det är därför inte lämpligt att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än åtta deltagare.

I dialog med Smittskyddet i Region Jönköping har beslutet fattats för att minska den ökade smittspridningen i Jönköping.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632). (Uppdaterad 2020-11-24)

Det gäller tills vidare från och med den 24 november. (Uppdaterad 2020-11-24)

Beslutet om ett publiktak på åtta personer gäller för alla typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Jönköpings län, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare. (Uppdaterad 2020-11-24)

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har. Om det hålls en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på restaurangen gäller dock begränsningen på 8 deltagare.

Ja, det gäller hela Jönköpings län. (uppdaterad 2020-11-24)

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19