Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Jönköpings län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Jönköpings län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Lägesbilder

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en lägesbild som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Veckovisa lägesbilder

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19länk till annan webbplats

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridning i landet.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Vägledning i kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Information riktad till företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Håll dig uppdaterad om covid-19 på verksams webbplatslänk till annan webbplats

På regeringskansliets webbplats finns en sida som samlat information kring regeringens olika budgetändringar som rör företagare.

För företagare med anledning av covid-19 på regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Omsättningsstöd till näringsidkarelänk till annan webbplats

Information hos ansvariga myndigheter

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

På Krisinformations webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommunerlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens sida om covid-19länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Region Jönköpings län

Regionalt är det Region Jönköpings län och Smittskydd Jönköping som ansvarar för smittskyddet.

Information om coronaviruset, Region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Samlad information om covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.

UD:s reseinformation - Regeringen.selänk till annan webbplats

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Regeringens arbete med anledning av nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Har du frågor om covid-19?

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om covid-19.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19