Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Här har vi samlat information om hur Länsstyrelsen arbetar relaterat till covid-19.

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Jönköpings län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Jönköpings län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Lägesbilder

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en lägesbild som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Veckovisa lägesbilder

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Här kan du läsa en sammanställning av de lagar, förordningar och föreskrifter som har stor betydelse för Jönköpings län och hela Sverige i dagsläget.

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Du som upplever brister hos verksamheter i efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen kan skicka in observationer och information om upplevda brister hos verksamheter i efterlevnaden av covid-19-lagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Smittskydd på serveringsställen

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridning i landet. Det finns också en möjlighet för allmänheten att bidra till rapporteringen genom att delta i vår enkät. Den innehåller frågor om upplevelse av trängsel och avstånd till andra. Svaren i enkäten blir ett utökat underlag för rapporteringen.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Information riktad till företagare

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Håll dig uppdaterad om covid-19 på verksams webbplats Länk till annan webbplats.

På regeringskansliets webbplats finns en sida som samlat information kring regeringens olika budgetändringar som rör företagare.

För företagare med anledning av covid-19 på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19 Länk till annan webbplats.

Information hos ansvariga myndigheter

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

På Krisinformations webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens sida om covid-19 Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om covid-19 Länk till annan webbplats.

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings län

Regionalt är det Region Jönköpings län och Smittskydd Jönköping som ansvarar för smittskyddet.

Information om coronaviruset, Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Samlad information om covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.

UD:s reseinformation - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the covid-19 pandemic Länk till annan webbplats.

Questions and answers, (FAQ) about covid-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Har du frågor om covid-19?

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om covid-19.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19