Krisberedskapsveckan

Med syfte att sprida information om vad en som privatperson kan göra vid en samhällskris anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt regionala och lokala aktörer, Krisberedskapsveckan. Länsstyrelserna är ambassadörer för kampanjen och erbjuder stöd till kommunerna. På grund av coronapandemin är det i år MSB som driver den största delen av kampanjen. Årets kampanj har ett anpassat upplägg och innehåll – och blir delvis digital.

Om krisberedskapsveckan (MSB.se) Länk till annan webbplats.

Under perioden 11-17 maj (vecka 20) 2020 hålls Krisberedskapsveckan för fjärde gången i ordningen. Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.
Framsidan på Om krisen kommer

Broschyr till alla hushåll - Att ladda hem och spara

Under Krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Vet du var du har din broschyr? Om inte kan du ladda ner den här nedan.

Om krisen eller kriget kommer här Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Är du beredd om krisen kommer? Gör quizet

Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra? Här kan du på ett lekfullt sätt kolla vilken beredskap du har för samhällskriser och samtidigt lära dig mer.

Quizet har tagits fram inom projektet CriseIT som handlar om att utveckla verktyg, metod och utbildningsmaterial som stödjer virtuella krisövningar.

Är du beredd om krisen kommer? Länk till annan webbplats.

För dig som privatperson finns det också bra och konkreta tips under relaterad information nedan. 

Kontakt

Beredskapsenheten

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping