Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Lista över notarius publicus i Jönköpings län

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Maria Stureson
Advokatbyrån i Westbo AB
Box 265
334 25 Anderstorp
Telefon: 0371-22 61 20

Biträdande

Advokat Elisabeth Karlsson
Box 265, 334 25 Anderstorp

Advokat Maria Stureson
Advokatbyrån i Westbo AB
Box 265
334 25 Anderstorp
Telefon: 0371-160 55

Biträdande

Advokat Elisabeth Karlsson
Box 265, 334 25 Anderstorp

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Björn Lind
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Vaggerydsgatan 1
Box 684
553 30 Jönköping
Telefon: 036 35 12 00

Biträdande

Vakant

Vakant

Biträdande

Vakant

Vakant

Biträdande

Advokat Pernilla Larsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Vaggerydsgatan 1
Box 684
553 30 Jönköping
Telefon: 036 35 12 00

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Christian Berntö
Berntö Advokatbyrå
Box 305
573 24 Tranås
Telefon: 0140-190 50

Biträdande

Advokat Lars Sundin
Advokat Lars Sundin AB
Box 305
573 24 Tranås
Telefon: 036-71 93 45

Vakant

Biträdande

Vakant

Advokat Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå
Post och besöksadress: Storgatan 38
578 31 Aneby
Telefon: 072 22 63 222
E-post: notarypublic@svegfors.se

Biträdande

Vakant

Advokat Sebastian Utterström
Amber Advokater
Box 744
331 27 Värnamo
Telefon: 0370-37 87 70

Biträdande

Advokat Emily Göhlin
Amber Advokater
Box 744
331 27 Värnamo
Telefon: 0370-37 87 70

Kontakt