Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Klimatförändringar i Jönköpings län

Till år 2100 kommer det regn som faller i länet att koncentreras till kraftiga skurar. Därmed kan vi räkna med fler och allvarligare översvämningar än vi är vana vid. Vi kan också vänta oss värmeböljor som håller i sig upp till två veckor. Idag är genomsnittet två dagar per år. På grund av att luften blir varmare ökar avdunstningen från marken och vattenytor, och träd och vegetation behöver mer vatten. Därför minskar tillgången på vatten i åar, bäckar, sjöar och i marken. I förlängningen leder det till torka och dricksvattenbrist. Här kan du läsa mer om de klimatförändringar, och effekter, som påverkar länet idag och i framtiden.

Länsstyrelsen har tagit fram klimatanalyser från SMHI för varje kommun i länet. Klimatanalyserna skapades år 2017 och beskriver främst klimatförändringar utifrån begreppen varmare, torrare och blötare.

Dokument

AnebyPDF

EksjöPDF

GislavedPDF

GnosjöPDF

HaboPDF

JönköpingPDF

MullsjöPDF

NässjöPDF

SävsjöPDF

TranåsPDF

VaggerydPDF

VetlandaPDF

VärnamoPDF

Hela samhället behöver anpassas till klimatförändringarna och dess effekter, även du som privatperson. Visste du att du som fastighetsägare faktiskt bär ansvaret för din fastighet och din säkerhet? Här kommer tips på hur du kan klimatsäkra dig och ditt hus.

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om naturolyckor (översvämningar, ras, storm, värmebölja).
 • Prata med dina grannar. Har det förekommit översvämningar på gatan? Hur kan ni hjälpas åt om en naturolycka skulle hända?
 • Om du har källare kan du flytta upp värdefulla saker från golvet, ca 1 dm brukar räcka.
 • Bygg tak över källartrapporna. Välj inte enbart hårda material runt huset utan anlägg även ytor där vatten kan rinna undan.
 • Hindra solens strålar från att komma in genom fönster. Bäst är markiser, men gardiner och persienner fungerar också.
 • Har du egen brunn? Säkerställ att det finns vatten kvar även vid långvarig torka. Kanske behöver du borra en djupare brunn?

Tips och vidare vägledning

Så skyddar du dig mot klimatförändringarna (Klimatsamverkan Skåne)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsammans gör vi plats för vattnet (VA SYD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se om ditt hus (VA SYD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Hus med garagenedfart och garage i källaren är överrepresenterade när det gäller översvämning. Om du funderar på att köpa ett sådant hus är det särskilt viktigt att ta reda på om det varit problem med översvämning tidigare. Ibland väljer man att fylla igen garagenedfarten och bygga garage eller carport i markplan i stället.
 • Kolla med kommunen så att det inte finns någon lågpunkt på gatan där ”instängt vatten” kan samlas vid kraftiga regn.
 • Kontrollera om det finns närliggande sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över och rådgör med din kommun.
 • Om du ska bygga ett nytt hus, säkerställ att något sovrum finns i norrläge som du kan utnyttja vid värmebölja.
 • Hindra solens strålar från att komma in genom fönster. Bäst är markiser, men gardiner och persienner fungerar också.
 • Har du egen brunn? Säkerställ att det finns vatten kvar även vid långvarig torka. Kanske behöver du borra en djupare brunn?

Tips och vidare vägledning

Tillsammans gör vi plats för vattnet (VA SYD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Hindra solens strålar från att komma in genom fönster. Bäst är markiser, men gardiner och persienner fungerar också.
 • Om du har källarförråd kan du flytta upp värdefulla saker från golvet, ca 1 dm brukar räcka.
 • Prata med din fastighetsägare- hur har det sett ut tidigare vid skyfall avseende källare, förråd och garage? Är brunnarna rensade? Om det finns låga fönster kan dessa behöva ses över.
 • Se över din hemförsäkring. Grundregeln är att förstörd egendom, som på grund av en översvämmad källare i samband med ett kraftigt skyfall, ersätts. Om vattnet däremot sipprar in genom väggar på grund av en dålig väggkonstruktion ersätts skadorna inte av din hemförsäkring.
 • Tänk på att vid en större översvämning prioriterar räddningstjänsten först samhällsviktiga funktioner. Därför är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag så att ett ärende upprättas.
 • Kontakta din fastighetsägare eller förening gällande återställning av lokal efter en översvämning. Det är dom som bär ansvaret för fastigheten och som står för självrisken om fastigheten har utsatts för skador.

Tips och vidare vägledning

Så skyddar du dig mot klimatförändringarna (Klimatsamverkan Skåne)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En av grundpelarna för länets arbete med klimatanpassning är det regionala åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat”. Det utgörs av 49 åtgärder som Länsstyrelsen, kommuner och olika aktörer åtagit sig att arbeta med i strävan att klimatsäkra samhället. Arbetet med klimatanpassning handlar om långsiktighet och att agera förebyggande.

Anpassning till ett förändrat klimatPDF

Kontakt