21 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Inställt - Fortbildningskurser för fisketillsynspersoner

Länsstyrelsen anordnar ihop med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö fortbildningskurser för fisketillsynspersoner.

Enligt dom nya bestämmelserna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnande (HVMFS 2018:1) ska den som genomgått en grundutbildning, minst vart sjätte år genomgå en fortbildningskurs. Fortbildningen innehåller en repetition av grundutbildningen men betonar förändringar i lagstiftningen.

Fortbildningskursen erbjuds de fisketillsynspersoner vars förordnande går ut nu under 2020 och som har en äldre utbildning.

Kursen omfattar en heldag och kommer att hållas i Nässjö. Dagen börjar klockan 08:30 med inregistrering och fika. Håller på till klockan16:00 med avbrott för lunch.

Anmälan måste ske senast 1 vecka innan kurstillfället. Det finns plats för max 40 personer och det framgår på anmälningsformuläret hur många platser som finns kvar.

Utbildare är Michael Bergström, Länsstyrelsen Jönköpings län.

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Bäckgatan 4 B, Nässjö

KOSTNAD: 450 kr inklusive studiematerial, fika och lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt