22 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Inställt - Fortbildningskurser för fisketillsynspersoner

Länsstyrelsen anordnar ihop med Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö fortbildningskurser för fisketillsynspersoner.

Enligt dom nya bestämmelserna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnande (HVMFS 2018:1) ska den som genomgått en grundutbildning, minst vart sjätte år genomgå en fortbildningskurs. Fortbildningen innehåller en repetition av grundutbildningen men betonar förändringar i lagstiftningen.

Fortbildningskursen erbjuds de fisketillsynspersoner vars förordnande går ut nu under 2020 och som har en äldre utbildning.

Kursen omfattar en heldag och kommer att hållas i Nässjö. Dagen börjar klockan 08:30 med inregistrering och fika. Håller på till klockan16:00 med avbrott för lunch.

Anmälan måste ske senast 1 vecka innan kurstillfället. Det finns plats för max 40 personer och det framgår på anmälningsformuläret hur många platser som finns kvar.

Utbildare är Michael Bergström, Länsstyrelsen Jönköpings län.

Studiematerial, fika och lunch ingår i kurspriset.

VAR: Studieförbundet Vuxenskolan, Bäckgatan 4 B, Nässjö

KOSTNAD: 450 kr inklusive studiematerial, fika och lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt