Länsstyrelsen i Jönköpings läns våtmarksstrategi

Våtmarker har de senaste åren blivit ett uppmärksammat ämne i media, politiken och näringslivet. En av anledningarna är insikten att våtmarker som under 1800- och 1900-talet dikades ut för lantbrukets räkning, idag står och läcker växthusgaser ut i atmosfären. Riksdagen har pekat ut våtmarker som ett av 16 nationella miljökvalitetsmål för att nå generationsmålet att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Att uppnå miljökvalitetsmålen innebär också att Sverige fullföljer de miljömässiga målen i Agenda 2030. Arbetet med miljömålet ”Myllrande våtmarker” drivs av länsstyrelser och kommuner runt om i landet, men även företag, frivilligorganisationer, markägare och privatpersoner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=394&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss