Lägesbild Jönköpings län 2023 - Mänskliga rättigheter och barns rättigheter

Lägesbilden presenterar statistik avseende ett urval av rättigheter som finns formulerade i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR). De områden som omfattas är rätten till arbete, rätten till utbildning och rätten till tillfredställande levnadsstandard inklusive rätten till bostad. Dessa områden finns även formulerade i regeringsformen som fastslår att det ska ”särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=326&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss