Yttemperaturkarteringar av Jönköpings län

I Klimat- och Energistrategin för Jönköpings län är anpassning till ett förändrat klimat ett utpekat mål. I Sverige är det SMHI som bär ansvaret för att ta fram aktuella klimatscenarier som visar hur klimatet kommer att förändras. I SMHI:s fördjupande klimatscenariotjänst går det att finna aktuella beräkningar för hur klimatförändringen kommer att påverka Jönköpings län fram till 2100. Hur stora förändringarna blir, beror på storleken av utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsen i Jönköpings län rekommenderar användningen av scenariot RCP 8,5 vilket är ett scenario där utsläppen av koldioxid är fortsatt höga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=247&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss