Tillsynsvägledningsplan 2023-2024

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha en plan för tillsynsvägled-ning som ska omfatta en period om två år. Planen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsar-betet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan. Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Läns-styrelsen planerar för under åren 2023–2024. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2023. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=226&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss