Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Påverkanskällor för PFAS i vattenförekomster i Jönköpings län

Fler än 10 000 individuella ämnen tillhörande ämnesgruppen PFAS har identifierats enligt de senaste siffrorna från 2023. Tillverkningen startade under 1950-talet och ämnena har använts inom många olika branscher. Ämnena återfinns bland annat i impregnerade textilier, livsmedelsförpackningar och kokkärl. Ämnena har goda fett-, smuts- och vattenavvisande egenskaper och är svårnedbrytbara i miljön. Dessutom har de en förmåga att sprida sig över långa avstånd och kan bioackumuleras, vilket har gjort problematiken mycket omfattande. Eftersom användningen har pågått under så lång tid och inom ett stort antal olika branscher finns det många olika källor för utsläpp. Det är inte fullt kartlagt vilka branscher som har använt eller idag använder PFAS i sina verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss