Nätprovfiske i Nömmen 2021

Nömmen är utpekad som regionalt särskilt värdefullt vatten för natur och regionalt sär-skilt värdefullt vatten för fiske samt bedömts ha ett högt naturvärde enligt System Aqua. Sjön provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket ska även ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiske-vården och utgjorde underlag för en uppdatering av åtgärdsförslagen i Nömmens förvaltnings- och utvecklingsplan. Det standardiserade nätprovfisket finansierades av Nässjö och Vetlanda kommun, Nömmens fiskevårdsområdesförening samt Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=205&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss