Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kartläggning av smal vattenpest i Noen och Vidöstern

Smal vattenpest är en invasiv främmande makrofyt som numera finns spridd i stora delar av Sverige. När arten får fäste är den konkurrenskraftig och riskerar därmed att slå ut eller kraftigt hämma inhemska arter. I Jönköpings län är arten känd från fem sjöar eller vatten-drag där Noen och Vidöstern är två exempel. Under sommaren 2022 inventerade Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund smal vat-tenpest i Noen och Vidöstern samt deras till- och frånflöden. Inventeringen gjordes ge-nom krattning från båt. Inventeringen genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. Smal vattenpest påträffades i både Vidöstern och Noen och flertalet till- och frånflöden. Även vanlig vattenpest observerades om än i mindre omfattning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=182&context=25