Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av fladdermöss i Grenåsa

Calluna AB har 2021 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län utfört en inventering av fladdermöss vid Grenåsa i Jönköpings län. Syftet med inventeringen är att följa hur nyligen skapade eller restaurerade ängsmarker påverkar fladdermusfaunan. Ett inventeringsbesök genomfördes med en manuell inventering och en autoboxinventering med fyra boxar som spelade in fladdermöss under två på varandra följande nätter. Vid inventeringen 2021 observerades totalt sju arter av fladdermöss varav tre arter är upptagna på den svenska rödlistan: brunlångöra, fransfladdermus och nordfladdermus. Fladdermusaktiviteten var generellt låg under fladdermusinventeringen vid Grenåsa. Fladdermusaktiviteten var även lägre i närheten av den restaurerade ängsmarken jämfört med andra lokaler vid Grenåsa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=192&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss