Vattenvårdsavtal - en effektiv metod att skydda värdefulla vatten

Att skydda och bevara värdefulla vattendrag är ett komplicerat och tidsödande arbete för Länsstyrelsen. Arbetet med områdesskydd är generellt en lång process och då vattendrag ofta berör många markägare samt att det inte sällan finns fysiska hinder i vattendragen som behöver hanteras gör inte att det går fortare. Genom att välja ut den största markägaren som är berörd av värdefulla vattendragen i länet och sedan avgränsa den ekologiskt funktionella kantzonen för skydd kunde ett vattenvårdsavtal skrivas så pass generellt att det lätt skulle kunna anpassas till andra liknande situationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=88&context=25