Utvärdering av handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län, 2017–2021

För att stärka samverkan och samordningen mellan aktörer som arbetar med frågor som rör ANDT i Jönköpings län togs Handlingsplan för det förebyggande ANDT-arbetet i Jönköpings län 2017–2021 fram i syfte att skapa ett effektivt, strategiskt och långsiktigt ANDT-före-byggande arbete i hela länet. Perioden för handlingsplanen har nu tagit slut och under hös-ten 2021 genomfördes en utvärdering. Syftet med denna rapport är att beskriva utvecklingen i förhållande till de mål och insatsområden som togs fram i handlingsplanen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss