Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning för åtgärdsprogrammen för miljömålen 2021

För att bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål har Länsstyrelserna regeringens upp-drag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen i Jönkö-ping har tillsammans med andra aktörer tagit fram åtgärdsprogrammen för länet. Åtgärds-programmen är uppdelade så att varje program berör några miljökvalitetsmål var, och pro-grammen innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitets-mål. Flera aktörer är inblandade i åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen i Jönköpings län, länets kommuner samt andra myndigheter, organisationer och företag deltar. Åtgärdsprogram-men bidrar även till att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och friluftslivsmålen. Åtgärdsarbetet följs upp årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=128&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss