Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2022

I Jönköpings län pågår ett aktivt åtgärdsarbete i samverkan som bidrar till att nå miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Det sker många bra initiativ som ger positiva effekter men samhällsomställningen är långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka. Miljömålen behöver integreras och få ökat genomslag i verksamheter, i politiken, hos företag och hos allmänheten. Utvecklingen i Jönköpings län är mestadels oförändrad jämfört med förra året trots att många åtgärder genomförs. Utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap ändras dock från ne-gativ till neutral. Takten med att minska utsläpp av växthusgaser är för låg. Transportsektorn står för mest utsläpp. Ökad trafik har lett till att det kvarstår problem med höga halter av luftförore-ningar i flera kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=170&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss