Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2021

Miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål, varav 14 berör Jönköpings län. För elva av målen gör Länsstyrelsen regionala bedömningar av måluppfyllelsen och miljötillståndet samt redovisar genomförda åtgärder. Det sker många bra initiativ som ger positiva effekter men samhällsomställningen är långt ifrån tillräcklig och takten behöver öka. Endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, är nära att nås av de miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. De behöver integreras mer och få ökat genomslag i politiska beslut, i offentlig sektor, i företag och hos invånarna för att nå en bättre miljö och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=83&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss