Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kiselalgsundersökning 2021 Jönköpings län

Under år 2021 undersöktes bentiska kiselalger vid 25 lokaler i Jönköpings län. Samtliga lokaler ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Proverna analyserades av Pelagia Nature Environment AB med avseende på IPS (nä-ring) och ACID (surhet). Kiselalgsanalysen indikerade God status för lokalerna Kyrkesjön ned, Lillån Perstorp och Viskeån inlopp Draven och resterande lokaler uppvisade Hög status med avseende på nä-ringsämnen och organisk förorening (IPS). Klassificeringen av vattendragens surhet visade på Måttligt sura förhållanden för lokalerna Kyrkbäcken, Sågån vägbron och Västerån Burseryd. Lokal Lillån Mo visade på Mycket sura förhållanden och resterande lokaler uppvisade Sura förhållanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=152&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss