Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2021

Under perioden 15 juli till 10 augusti 2021 genomfördes elfiskeundersökningar på 91 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Elfisket föregicks av relativt låga nederbördsmängder i maj-juli månad. Detta i kombination med ny nederbörd i slutet av månaden resulterade i låga till normal flödesförhållanden under elfisket. I länets östra delar var flödet relativt lägre. Vattentemperaturer var relativt normala. Sammantaget bedöms de yttre förhållandena vid elfisket inte påverkat fiskbestånden mycket eller kan förklara de tydliga förändringar av tätheter som inträffade i vissa vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=117&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss