Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bäckröding i Jönköpings län

- Föreliggande rapport ämnar ge en översiktlig nulägesbild över bäckrödingen ut-bredning i Jönköpings län. - Bäckrödingen härstammar från Nordamerika och har sedan de första utsättning-arna i slutet av 1800-talet förekommit i Sverige. - Som många reproducerande icke inhemska arter utgör bäckrödingen ett hot i form av konkurrens om livsmiljöer och föda. - Bäckrödingen är dagsläget inte upptagen på listan för ”EU:s förordning om inva-siva arter” och ännu har inget hanteringsprogram tagits fram som beskriver hur ar-ten ska hanteras eller utrotas. Förekomst av bäckröding i den svenska naturen mot-verkar dock uppfyllelsen av miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=176&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss