Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Återföring av näringsrika ytsediment till produktionsmark

I denna rapport redovisas erfarenheter från muddring av näringsrika ytsediment i övergödda sjöar med efterföljande spridning på både jordbruks-och skogsmark. Syftet har varit att visa på en händelsekedja samt om sediment verkligen stimulerar tillväxt på mark som ”gödslats” med näringsrika sediment.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=112&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss