Analys av bostadsmarknaden 2022

Bostadsbyggandet är fortsatt på höga nivåer i Jönköpings län. Trots detta bedömer en majoritet av länets kommuner att det finns ett underskott på bostäder i kommunen. Endast två av länets tretton kommuner anser sig ha balans på bostadsmarknaden. Behovet av bostäder avgörs främst av antalet invånare och antal personer per hushåll. Under 2021 ökade länet med 1495 hushåll enligt statistik från SCB. Den generella bristen på bostäder som finns i länet innebär en svår bostadssituation för många, men framför allt för särskilda grupper som unga och nyanlända. Sju av länets tretton kommuner anger att de bedömer det vara ett underskott på bostadsmarknaden i form av bostäder för ungdomar. Sex av kommunerna anger också ett underskott på bostäder för självbosatta nyanlända i sina respektive kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=121&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss