Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2022-07 Sevesotillsynsplan 2022

I lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikali-eolyckor (Sevesolagen) anges att länsstyrelserna ska besluta om en tillsynsplan för de verk-samheter som omfattas av lagen. Sevesotillsynsplanen är framtagen av miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen ska bli så effektiv som möjligt under år 2022. Sevesotillsynsplanen anger också rutiner för hur tillsynen ska bedrivas vid oförutsedda hän-delser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=106&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss