Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2022-06 Behovsutredning 2022-2024

Enligt miljötillsynsförordningen ska en tillsynsmyndighet upprätta en tillsynsplan som om-fattar myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska också utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och utred-ningen ska avse en period på tre år men ses över vid behov eller minst en gång per år. Föreliggande behovsutredning omfattar, utöver miljöbalkstillsynen, också tillsynsbehovet inom följande områden: • Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) • Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=103&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss