Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljömålen

För att bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram regionala miljömålsåtgärdsprogram. Åtgärdspro-grammen för Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i bred sam-verkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är uppdelade så att de berör några miljö-kvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_11&context=25