Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2021

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, som gäller under programperioden 2014-2020 samt för förlängningsåren 2021 och 2022, syftar till att tillsammans med de övriga strukturfonderna bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En smart och hållbar tillväxt för alla med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genom stöd och ersättningar stödja landsbygden inklusive fiskerinäringen och stöden ska gå till investeringar som annars inte har möjlighet att genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021__4&context=25