Nätprovfiske i Jönköpings län 2019

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 15 sjöar som nätprovfiskades av länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2019. Syftet med provfiskena har i de flesta fall varit kalkeffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats. Fem sjöar (Kävsjön, Risbrodammen, Rocksjön, Tenhultasjön och Väs-tersjön) var så kallade uppdragssjöar. Resultatet kommer även ligga till grund för bedöm-ning av ekologisk status inom vattenförvaltningen. Provfisket kan också ligga till grund för fiskerättsägarnas fortsatta arbete med fiskevården.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss