Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nätprovfiske i Jönköpings län 2017

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 17 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2017. Syftet med provfiskena har i de flesta fall varit kalkeffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats. Barnarpasjön provfiskades på uppdrag av Jönköpings kommun. Resultatet kommer även ligga till grund för bedömning av resultatet av muddring av sedimenten. Provfiske är gjort innan och efter för att se om muddringen haft någon påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_02&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss