Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljöövervakning av gaddsteklar och andra pollinerande insekter i Jönköpings län 2020

Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län utfört en inventering av gaddsteklar och andra pollinerande insekter. Syftet har varit att kartlägga olika arters utbredning, samt att på sikt kunna avläsa förändringar i faunan. Övervakningen har kunnat genomföras med anledning av regeringens satsning på vilda pollinatörer under 2020-2022. Om satsningen blir permanent kan övervakningen av gaddsteklar komma att bli en del av den återkommande regionala miljöövervakningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss