Kiselalgsundersökning 2020 i Jönköpings län

Under år 2020 undersöktes bentiska kiselalger vid 27 lokaler i Jönköpings län. Samtliga lokaler ingår i länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Proven analyserades av Pelagia Nature Environment AB med avseende på näring (IPS) och surhet (ACID). Kiselalgsanalysen indikerade god status för lokal Ängån inlopp Nissan och Måttlig status för lokal Ängån Vä och resterande lokaler uppvisade Hög status med avseende på näringsämnen och organisk förorening (IPS).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss