Hållbara transporter för företag

Denna rapport beskriver genomförande och resultat av länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt Bridging the Gap – för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län. Projektets syfte har varit att minska gapet mellan klimatmålen och mängden utsläpp genom att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. I projektet har företag verksamma i Jönköpings läns klimatråd erhållit coachning för att genomföra insatser och åtgärder för att minska på växthusgasutsläppen och energianvändningen i sina transporter och på sikt göra dessa mer hållbara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021_19&context=25