2020 års kartläggning om insatser och utmaningar för demokratin

Bakgrunden till denna rapport är ett kartläggningsuppdrag som formulerades i 2020 års juniändringar i regleringsbrevet till länsstyrelserna. I det uppdraget ger regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län uppgiften att kartlägga och redovisa länsstyrelsernas pågående eller planerade insatser och uppfattningar om utmaningar på demokratiområdet med anledning av 100-årsjubiléet för svensk demokrati.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2021__3&context=25