Uppföljning av åtgärdsprogrammen för miljö och klimat

För att bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram regionala miljömålsåtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen för Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i bred samverkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är uppdelade så att de berör några miljökvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål. Åtgärdsprogrammen följs upp årligen och bidrar även till att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_17&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss