Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län

Detta dokument redovisar en reviderad länsstrategi för genomförande av formellt skydd. Med formellt skydd menas naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Dokumentet har tagits fram tillsammans av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Den reviderade nationella strategin, som fastställdes i januari 2017, utgör grunden för länsstrategin och gäller tillsammans med den. Strategin riktar sig till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal, kommuner, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer samt andra berörda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_04&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss