Narkotikkartläggning Jönköpings län

Under 2000-talet har narkotikaanvändningen i Sverige varit mer omfattande än tidigare, något som såväl frågeundersökningar som olika statistiska indikatorer visar. Tillgängliga data pekar också på att narkotikatillgången ökat regionalt. Under senaste året har tjänstepersoner från flertalet kommuner i Jönköpings län rapporterat en attitydförändring kring cannabis bland barn och ungdomar. Kommunernas öppenvård rapporterar dessutom fler kontakter med ungdomar med narkotikamissbruk. Det är idag svårt att få en samlad bild av narkotikasituationen bland barn, unga och unga vuxna i länet och befolkningsundersökningarna är bristfälliga, ofta på grund av små urval.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Hälsoskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss