Förstudie kring potentiell vidareutveckling av Nydala klosterområde som besöksmål

Förstudien ska ha som syfte att söka utveckla turismen inom besöksmålet Nydala kloster - och herrgårdsområde genom att ge förslag på hur kloster- och herrgårdsområdet skulle kunna bli mer attraktivt och tillgängligt. Förstudien ska resultera i en verksamhets- och förvaltningsplan med konkreta förslag på åtgärder som kan öka tillgängligheten, utveckla och utöka informationen, attraktionen och upplevelsen av området och dess innehåll året om, med tyngdpunkt på sommarhalvåret. Förstudien ska också ge förslag på nya samarbetsmöjligheter mellan gamla och nya aktörer såväl inom kommunen, länet, landet som ute i Europa för att öka antalet kvalitetsturister till Nydala.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020__1&context=25