Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Analys av potentiella ängsvallar samt kartläggning av pollinatörer

Länsstyrelserna har under år 2020 tilldelats medel från Naturvårdsverket för att göra sär-skilda satsningar i syfte att gynna vilda pollinatörer. I Jönköpings län görs det bland annat genom detta projekt som handlar om att analysera var det finns vallar som skulle kunna ställas om till örtrika ängsvallar. Ängsvallar kan liknas vid slåtterängar på gammal åker och som därmed kan skötas mer rationellt. Projektet omfattar även en kartläggning av lämpliga pollinatörer att satsa på i länet samt vilka värdväxter/substrat/insatser de gyn-nas av. Analysen har gjorts i GIS med syfte att hitta marker som är lämpliga att ställa om till ängsvallar till exempel genom att de ligger i närheten av andra marker som redan har höga flora-värden.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss