Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2020

Bostadsbyggandet fortsätter i en hög takt jämfört med senaste tjugoårsperioden. Under år 2019 färdigställdes 1 457 bostäder. Det är fler än föregående år och nästan lika många som år 2017. Däremot går det att se en minskning i antalet påbörjade byggnationer. Behovet av bostäder avgörs främst av antalet invånare och antalet hushåll. Befolkningen ökade med 2 774 personer förra året vilket motsvarar 1 788 hushåll enligt SCB. Ökningen skedde i 9 kommuner medan 3 kommuner upplevde en liten minskning. Ökningen för länet som helhet berodde i första hand på inflyttning från utlandet men även höga födelsetal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2020_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss