Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Redovisning av åtgärdsuppföljning

För att bidra till Sveriges nationella miljömål har åtgärdsprogram för Jönköpings län tagits fram av Länsstyrelsen i bred samverkan med andra aktörer. Åtgärdsprogrammen är uppdelade så att de berör några miljökvalitetsmål var och programmen innehåller åtgärder som ska bidra till måluppfyllelsen för respektive miljökvalitetsmål. Flera aktörer är inblandade i åtgärdsarbetet, både Länsstyrelsen, länets kommuner samt andra myndigheter, organisationer och företag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss