Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Minnen vid vatten - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt kultur Aqua år 2014 – Älgabäcken, Västerån och Storån

Inventeringen av kulturmiljöerna är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Syftet med projektet är att inventera de vattendrag som anses extra värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt och som redan värderats och biotopkarterats. Behovet och efterfrågan är idag stort på kulturmiljöunderlag för de vattendrag som står på tur för biotopisk återställning. Risken är att kulturmiljöer kan skadas om inte fullgoda underlag finns tillhanda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=F_2019_15&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss